Archiv autora: konecny@lassko.cz

Nastal v Brušperku morální hazard?

Položil jsem si při studiích ekonomie výše uvedenou otázku. A co je to vlastně morální hazard? Morální  hazard je pojem s oblasti tržního selhání. Tedy situace kdy se ovlivňuje trh. Podle Roberta Holmana:

„Ekonomie pojednává o lidském chování člověka a o tržním procesu.“

Tedy morální hazard souvisí s lidským chováním na trhu. Jedna z definic  morálního hazardu je následující:

„Morální hazard nastává, když se jedinec či společnost chová jinak v případě, že nese plné riziko, a jinak, když je riziko umenšeno pojištěním, zárukou, dominantním postavením na trhu či jinou podobnou skutečností.“

Osoby, které spravují státní majetek a nenesou za něj hmotnou zodpovědnost, mohou snadno podléhat morálnímu hazardu, protože za rizika plynoucí z jejich rozhodování ručí stát anebo něco jiného. Také vám  to trochu připomíná Brušperk?  Myslíte si také, že v Brušperku nastal morální hazard?

Quo vadis Mawisaku ? podruhé

Tak podzim bude zajímavý program máte ve VRBĚ viz. odkaz VRBA 71. Máme již odzkoušeného nového přednášejícího Pavla Nesita, který bude mít svůj cyklus  O hudbě. Ta první přednáška byla vynikající, ukázka videa máte zde na TV Radostný svět. Další cyklus přednášek otevřeme Mgr. Petrem Juřákem O historii. To bude určitě zajímavé. Manželé Homolovi se svými cestopisnými přednáškami jsou již stálice. No a na mé kulaté stoly, to se můžete také těšit. Ty probíhají průběžně, témata budou – neziskové organizace, důvody zakládaní neziskových organizací, tržní selhání a samozřejmě projekční a procesní řízení a náš systém SQUID control.

Naše jazyková škola v duchu Cambridge se rozjela. Proč v duchu Cambridge? Protože do  kurz  se dá nastoupit kdykoliv a začíná, když se nám objeví dostatečné množství studentů.  Angličtin jede hafo a rádi bychom otevřeli další kurz – němčinu, ruštinu …. Hit v kurzech může být Udržovací kurz ANGLIČTINY – dá se do něho chodit jen občas.

Také ale čekám na další dotazy od čtenářů. Vy žádné dotazy nemáte?

                                                                                  MAWISák

Jaké je vstupné na naše akce?

Odpověď na dotaz:

Vstupné na naše akce je individuální. Ty nejbližší akce, jako je přednáška Pavla Nesita a přednášky manželů Homolových, mají vstup volný. Kdo chce tyto aktivity podpořit, tak může si při vstupu zakoupit nějakou naší publikaci a tím akci podpořit. To je dobrovolné. Cílem je, aby sociálně slabší neměli problémy se vstupným a Ti, kteří chápou, že to není jednoduchý provoz realizací takových akcí, mohou přispět zakoupením publikace za dobrovolnou cenu. Mohou si např. koupit publikaci MAWISákoviny aneb Jak to s úsměvem jde lépe, Můj přítel tápe v čase, VRBU, noty Emoce v hudbě a podobně…. Kurzy jsou placené, ale cena se dá snížit informacemi a pomocí nanoobchodu a MAWIS banky. Jsme asi zajímavá banka pro jistou cílovou skupinu. O tom, ale až příště.

Alternativní Brušperská kronika

        Tento blog vznikl na základě zkušenosti, že v brušperské kronice a brušperském zpravodaji se objevují zkreslené až falešné informace.
Dočetl jsem se v kronice, že Svatoplukovo gymnázium, jehož jsem byl zřizovatel a provozovatel, bylo vyřazeno ze sítě škol a že jsem se začal zabývat výukou jazyku. Když se podíváte po mém blogu a do Historie MAWISáka, tak musíte konstatovat, že jsou to značně zkreslené informace. Navíc gymnázium nebylo vyřazeno ze sítě škol, bylo prodáno a přemístilo se do Ostravy.
A tak jsem se rozhodl, že začněme tvořit alternativní Brušperskou kroniku. Ta zůstane na INTERNETu a bude důkazem asymetrických informaci, které realizuje rada brušperského zpravodaje a kolektiv okolo brušperské kroniky.Bude to vše v kolonce Historie Brušperka.
        Nejedná se nám o bulvár, nýbrž o zveřejňování zajímavých informací, ke kterým se normální smrtelník nedostane a také korekce informací o Brušperku. Jako první zde máme diplomovou práci Mgr. et. Mgr. Petra Juřáka Umělecké památky Brušperka
          Máte něco, co si myslíte, že by se mělo objevit v Alternativní kronice Brušperka?  Tak sem s tím!

Asymetrické informace v Brušperském zpravodaji

     Brušperský zpravodaj je jistý informační zdroj… ale jen pro jistou skupinu lidí… prezentují se tam jen jisté informace.
Ano, je to typický  případ  asymetrických informací,  důležitého pojmu z oblasti tržního selhání.  Redakční rada zveřejnila, že má právo dělat korektury, tedy upravovat text…  A jak to dopadá?  Často jsou články změněné a chování redakční rady hraničí s trestní  činností. Spíše si myslím, že je to trestní činnost. Podívejte se na článek Z Lašského společenství o.s. a LULV srpen 2015. Text, který jsem dal do zpravodaje si můžete přečíst na těchto stránkách. A jak to dopadlo v Brušperském zpravodaji? Je pozměněn a je tam  podaná chybná informace.  Teď to nebudeme důsledně rozebírat, pouze tuto jednu informaci. V mém podaném článku jsou citovány  stránky  www.mawisak.cz, a co se objevilo ve zpravodaji? – www.mavisak.cz.  V článku ve zpravodaji změnili w na v. Jaký je v tom rozdíl?  Evidentní. Lidé, kteří se chtěli podívat na naše stránky, se tam nedostali, pokud použili informaci www.mavisak.cz.  Působí to jako bránění prezentaci, a až pomlouvačně … nehledě na to, že se to  evidentně  jeví jako úmyslný zásah. V pátek 31.července 2015 bylo na www.mawisak.cz 42 přístupů   / což sice není málo/, ale kdyby byla dána správná informace do zpravodaje, tak by jich bylo určitě více.  www.mawisak.cz je portál mimo jiné na podporu činnosti neziskové organizace  LS, o.s..
Tedy neoprávněné zásahy redakční rady jsou asi až trestné… nehledě na další změnu textu.  Nevím, jestli je korektní, že si redakční rada dala do své pravomoci bez diskuze s autorem právo korektury a přesuny příspěvků a zda to není protiprávní.  Jaké máte zkušenosti Vy?  Myslíte si, že by se to mělo žalovat?  Je toho mnohem více…

Je to zajímavý právně – ekonomický problém…

Originální znění Brušperského zpravodaje

                                               MAWISák

P.S.  Jelikož jsem zjistil, že je potřeba dělat osvětu, tak v rámci blogu MAWISáckého ateliéru budu prezentovat některé pojmy z ekonomie, jako jsou například  zisková a nezisková organizace, tržní selhání, morální hazard a další. Pojmy budou prezentovány na brušperském dění. Ti, kteří mají zájem o tuto činnost mohou si pro začátek přečíst  publikaci Co by měl každý znát z ekonomie a další informace,  kterou  mohou získat nejen v našem e-shopu, nýbrž i  výměnou  za něco  rozumného, co věnují  do NanoObchodu LS, o.s.

Rubrika O Brušperku

Vítám Vás v rubrice O Brušperku!

Co by to měla být za rubriku? Úvahy o brušperském dění a také by měla dávat nestandardní informace o Brušperku.  Dávat příležitost občanům prezentovat svobodně své názory. Třeba ty, které redakční rada nepustí do zpravodaje. Neměl by to být ale bulvár. Vše by mělo být podpořeno ověřitelnými informacemi.

MAWISákův ateliér

Co je to MAWISákův ateliér?

Když jsem dělal strukturu Lašské univerzity libovolného věku, která simuluje klasickou univerzitu tak jsem místo klasických kateder vytvořil kabinety. Napadlo mne, že by mohly existovat více oborové výukové programy, které by vedli ti, kteří mají širší vědomosti. A tak se zrodil modelový atelier Milana Konečného. V tomto kabinetu se studuje v současné době hlavně procesní a projekční řízení. Je zde i matematika a také MAWIS filosofie.  Spouštíme jednoduché internetové učení pomocí komunikačního okénka. Je to spíše seznamování se ze základními pojmy. Nezanedbatelná je zde věda, spíše poznávání. Tak navštivte ateliér a tam máte zajímavé odkazy na naše práce.  Kdo může studovat? Stačí mít jednu vlastnost.

Mít zájem.

Jaký je rozdíl mezi vzděláním a vzdělaností?

Veliký!!!! Je to alfa omega našeho vzdělávacího systému a chápání  lidského umu. Prostě vzdělání je papír, glejt …diplom a vzdělanost je to co ten člověk umí.  Často si lidé myslí, že ti titulovaní jsou nejchytřejší.  Ne není tomu tak, ale asi né ve všech oborech.  Vysoka škola a další… není patent na rozum. Dokonce někteří říkají, že je to ztráta 10 milionu, které se těžko dohánějí. Samozřejmě jinak je to u lékařů … tam to asi tak nefunguje, i když někdy se dá léčit i bez titulu… třeba smíchem anebo sluncem. Že to tak je, se můžete dočíst i v povídce, která má stejný název jako úvodní otázka a byla publikována v knize MAWISův smích a MAWISův pláč.

Co je více – titul nebo vědomosti?

             V době minulé to bylo jasné! Titul! Bez titulu anebo vysoké funkce v KSČ ani ránu. Po revoluci to vypadalo tak, že se vše změní. A taky že jo. Jeden z nejkrásnějších příkladů je žena, která napsala na kšeft diplomovou práci z ekonomiky. Zadavatel (diplomat) u obhajoby dostal dvojku. To není špatný výsledek. A hádejte, jaké měla ta žena oficiální vzdělání? Vyučená elektrikářka. Je to šokující, ale přitom přirozené. Čím to ale je?Tato dáma totiž začala podnikat po roce 1990 vrátnou v jednom nejmenovaném podniku. Ve vrátnici jí to moc nebavilo, tak šla do skladu. Tam se naučila pracovat s počítačem. V podniku vypadla účetní. Musela zaskočit. Svojí pílí se dostala na vedoucí účtárny s obratem minimálně 20 miliónů ročně. Zastávala zde místo, na kterém by v době minulé mohl působit pouze vysokoškolák. Není se co divit, že mohla napsat tak kvalitní práci. A co diplomant? Ten za tu dobu, než napsala diplomovou práci, jako finanční poradce vydělával mnohem více. Tak co je více, titul nebo vědomosti? Ale někteří si to ještě neuvědomují. A vidíte to tak, vyučená elektrikářka napsal diplomku na 2…. Někdo by řekl chyba školy… ne, měla vysokou vzdělanost!!!

Kniha MAWISův smích a MAWISův pláč se převádí do PDF formátu a bude k dostání v          e-shopu a nanoobchodu.

INZERCE
Hledáme sponzora na převod publikace do elektronické formy.

QUO VADIS MAWISáku?

Kam kráčím? Za svým cílem!  Někdy se tomu v projektovém řízení říká SCOPE.  Budujeme organizaci, která je z jistých pohledů vždy výhodná pro každého! Příznivcům bude pomáhat a nepříznivcům by neměla vadit, tedy neměla by mít vlastně nepříznivce. Těžký úkol.  Budu rád, když mi svými dotazy a poznámkami  budete pomáhat najít nové cesty a odstraňovat chyby.  Tak pište!

                                                                       MAWISák

P.S.   Přidávám další ukázku  z publikace MAWISákoviny aneb jak to s úsměvem jde lépe!

Projekt managerem

Dá se říci, že to začalo okolo roku 1992 podáním prvního projektu ve formě žádostí dotaci. I když vlastně možná, že to bylo tehdy, když jsem organizoval pohřeb svého otce. Ne, to se prostě nedá říci, kdy to začalo, protože definovat,co je to projektový manager, je asi těžké. Já to definuji tak – je to člověk, který vede realizaci projektu od A až do Z. A projekt je realizace přesunu nějaké situace do druhé alespoň ve dvou krocích. Moc matematické to není, ale je to zase pochopitelné. Tím pádem je asi každý projekt manager. Je to trochu zjednodušené a moc obecné. Často je projekt spojován s žádostí o dotaci. Tak takových projektů jsem realizoval více než 50…. Ale ty nejlepší a nejperspektivnější jsou samoživící se a adaptivní. Díky mé projektové činnosti byla v Brušperku realizována řada akcí – módní přehlídky, ekologická soutěž, ekologická VRBA, vydání not Markovi Kozákovi, ale také tvorba asistentského místa pro hendikepovaného jedince, pomoc několika nezaměstnaným a mnohé další… 

P.S.S.

Teď jsme již v projektovém řízení asi hodně vysoko . Naš projekční procesní systém SQUID control nás vede zajímavou cestou. Když jsem byl na konferenci  Projektový management kvalita vs.  kvantita ve Zlíně tak,  tam náš přední odborník v projektové řízení Jan Doležal přivezl a prezentoval citát z konference PMI v Londýně:

Jeremy Cottino (Mezinárodní olympijský výbor)

Zatímco projekt a program je o dělání věcí správně, portfolio je o dělání správných věcí.

Potěšilo mne to, my jsme s procesním projekčním řízením  oficiálně začali 2006 a to jsme o tom  nic teoreticky nevěděli.