Nastal v Brušperku morální hazard?

Položil jsem si při studiích ekonomie výše uvedenou otázku. A co je to vlastně morální hazard? Morální  hazard je pojem s oblasti tržního selhání. Tedy situace kdy se ovlivňuje trh. Podle Roberta Holmana:

„Ekonomie pojednává o lidském chování člověka a o tržním procesu.“

Tedy morální hazard souvisí s lidským chováním na trhu. Jedna z definic  morálního hazardu je následující:

„Morální hazard nastává, když se jedinec či společnost chová jinak v případě, že nese plné riziko, a jinak, když je riziko umenšeno pojištěním, zárukou, dominantním postavením na trhu či jinou podobnou skutečností.“

Osoby, které spravují státní majetek a nenesou za něj hmotnou zodpovědnost, mohou snadno podléhat morálnímu hazardu, protože za rizika plynoucí z jejich rozhodování ručí stát anebo něco jiného. Také vám  to trochu připomíná Brušperk?  Myslíte si také, že v Brušperku nastal morální hazard?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *