Archiv pro rubriku: Blog o Brušperku

Nastal v Brušperku morální hazard?

Položil jsem si při studiích ekonomie výše uvedenou otázku. A co je to vlastně morální hazard? Morální  hazard je pojem s oblasti tržního selhání. Tedy situace kdy se ovlivňuje trh. Podle Roberta Holmana:

„Ekonomie pojednává o lidském chování člověka a o tržním procesu.“

Tedy morální hazard souvisí s lidským chováním na trhu. Jedna z definic  morálního hazardu je následující:

„Morální hazard nastává, když se jedinec či společnost chová jinak v případě, že nese plné riziko, a jinak, když je riziko umenšeno pojištěním, zárukou, dominantním postavením na trhu či jinou podobnou skutečností.“

Osoby, které spravují státní majetek a nenesou za něj hmotnou zodpovědnost, mohou snadno podléhat morálnímu hazardu, protože za rizika plynoucí z jejich rozhodování ručí stát anebo něco jiného. Také vám  to trochu připomíná Brušperk?  Myslíte si také, že v Brušperku nastal morální hazard?

Alternativní Brušperská kronika

        Tento blog vznikl na základě zkušenosti, že v brušperské kronice a brušperském zpravodaji se objevují zkreslené až falešné informace.
Dočetl jsem se v kronice, že Svatoplukovo gymnázium, jehož jsem byl zřizovatel a provozovatel, bylo vyřazeno ze sítě škol a že jsem se začal zabývat výukou jazyku. Když se podíváte po mém blogu a do Historie MAWISáka, tak musíte konstatovat, že jsou to značně zkreslené informace. Navíc gymnázium nebylo vyřazeno ze sítě škol, bylo prodáno a přemístilo se do Ostravy.
A tak jsem se rozhodl, že začněme tvořit alternativní Brušperskou kroniku. Ta zůstane na INTERNETu a bude důkazem asymetrických informaci, které realizuje rada brušperského zpravodaje a kolektiv okolo brušperské kroniky.Bude to vše v kolonce Historie Brušperka.
        Nejedná se nám o bulvár, nýbrž o zveřejňování zajímavých informací, ke kterým se normální smrtelník nedostane a také korekce informací o Brušperku. Jako první zde máme diplomovou práci Mgr. et. Mgr. Petra Juřáka Umělecké památky Brušperka
          Máte něco, co si myslíte, že by se mělo objevit v Alternativní kronice Brušperka?  Tak sem s tím!

Asymetrické informace v Brušperském zpravodaji

     Brušperský zpravodaj je jistý informační zdroj… ale jen pro jistou skupinu lidí… prezentují se tam jen jisté informace.
Ano, je to typický  případ  asymetrických informací,  důležitého pojmu z oblasti tržního selhání.  Redakční rada zveřejnila, že má právo dělat korektury, tedy upravovat text…  A jak to dopadá?  Často jsou články změněné a chování redakční rady hraničí s trestní  činností. Spíše si myslím, že je to trestní činnost. Podívejte se na článek Z Lašského společenství o.s. a LULV srpen 2015. Text, který jsem dal do zpravodaje si můžete přečíst na těchto stránkách. A jak to dopadlo v Brušperském zpravodaji? Je pozměněn a je tam  podaná chybná informace.  Teď to nebudeme důsledně rozebírat, pouze tuto jednu informaci. V mém podaném článku jsou citovány  stránky  www.mawisak.cz, a co se objevilo ve zpravodaji? – www.mavisak.cz.  V článku ve zpravodaji změnili w na v. Jaký je v tom rozdíl?  Evidentní. Lidé, kteří se chtěli podívat na naše stránky, se tam nedostali, pokud použili informaci www.mavisak.cz.  Působí to jako bránění prezentaci, a až pomlouvačně … nehledě na to, že se to  evidentně  jeví jako úmyslný zásah. V pátek 31.července 2015 bylo na www.mawisak.cz 42 přístupů   / což sice není málo/, ale kdyby byla dána správná informace do zpravodaje, tak by jich bylo určitě více.  www.mawisak.cz je portál mimo jiné na podporu činnosti neziskové organizace  LS, o.s..
Tedy neoprávněné zásahy redakční rady jsou asi až trestné… nehledě na další změnu textu.  Nevím, jestli je korektní, že si redakční rada dala do své pravomoci bez diskuze s autorem právo korektury a přesuny příspěvků a zda to není protiprávní.  Jaké máte zkušenosti Vy?  Myslíte si, že by se to mělo žalovat?  Je toho mnohem více…

Je to zajímavý právně – ekonomický problém…

Originální znění Brušperského zpravodaje

                                               MAWISák

P.S.  Jelikož jsem zjistil, že je potřeba dělat osvětu, tak v rámci blogu MAWISáckého ateliéru budu prezentovat některé pojmy z ekonomie, jako jsou například  zisková a nezisková organizace, tržní selhání, morální hazard a další. Pojmy budou prezentovány na brušperském dění. Ti, kteří mají zájem o tuto činnost mohou si pro začátek přečíst  publikaci Co by měl každý znát z ekonomie a další informace,  kterou  mohou získat nejen v našem e-shopu, nýbrž i  výměnou  za něco  rozumného, co věnují  do NanoObchodu LS, o.s.

Rubrika O Brušperku

Vítám Vás v rubrice O Brušperku!

Co by to měla být za rubriku? Úvahy o brušperském dění a také by měla dávat nestandardní informace o Brušperku.  Dávat příležitost občanům prezentovat svobodně své názory. Třeba ty, které redakční rada nepustí do zpravodaje. Neměl by to být ale bulvár. Vše by mělo být podpořeno ověřitelnými informacemi.